Poučné příběhy: Tomáš Baťa překonává největší krizi

 

Tomáš Baťa nečekal na lepší časy, ale aktivně se připravoval. Proto krizi zvládl. Zvlášť v dnešní době je to cenné poučení. Nejhorší krize ovšem Tomáše Baťu teprve čekala. Nezpůsobil ji začátek první světové války. Na mobilizaci rychle zareagoval a podařilo se mu získat vojenské zakázky. Ne proto, jak tvrdí jeho kritici, že chtěl na tomto nelidském konfliktu vydělat. Jeho hlavním cílem bylo ochránit dělníky. Zaměstnanci továren, které vyráběly pro armádu, nemuseli na frontu. Ne každý tomu věří, ale důkaz je k dispozici:

 

 
Když Baťa přivezl z Vídně armádní zakázku, rozdělil ji mezi všechny obuvnické továrny, které tehdy ve Zlíně fungovaly.

Na konci války však nebyl Baťův závod v dobré situaci. Nyní už neexistující Rakousko-Uhersko mu dlužilo miliony, které byly samozřejmě nedobytné. Většina strojů se nehodila pro civilní výrobu a materiál se sháněl jen těžko. Ke všemu vyhořel sklad a pojišťovny s úhradou nespěchaly. Začaly se také ozývat banky, od nichž měl půjčeno nemálo peněz. A ekonomika rozvrácená válkou stagnovala.

"Místo aby složil ruce do klína a čekal, jak to všechno dopadne, začal budovat síť vlastních prodejen."

Tomáš Baťa se ozbrojil optimismem. Místo aby složil ruce do klína a čekal, jak to všechno dopadne, začal budovat síť vlastních prodejen. Domníval se, že tak bude moci prodávat podle svých metod a nezávisle na stavu a schopnostech jiných obchodníků ( viz také článek Baťa - cesta na ševcovský trůn).

Krize vyvrcholila v roce 1922. Ministr financí Rašín, aby zabránil inflaci, která nekontrolovatelně bujela v okolních zemích, navázal československou korunu na švýcarský frank a zpevnil její hodnotu na dvojnásobek. Měnu sice ochránil, ale pro podnikání to mělo zničující efekt. Vývoz se téměř zastavil a tuzemský prodej se také prudce snížil. "Prodali jsme obilí za polovinu ceny, koupíme tedy boty také až budou stát polovic," říkali Baťovi zákazníci.


Geniální nápad Tomáše Bati

V této situaci přišel Tomáš Baťa s geniálním nápadem. Jeho hlavním problémem byl nedostatek hotovosti. Vyrobené boty ležely ve skladech a na prodejnách, nebylo za co koupit materiál a zaplatit mzdy. Proto se rozhodl vyslyšet volání zákazníků a oznámil, že snižuje ceny o 50%. Ihned po vyhlášení se před jeho prodejnami vytvořily fronty, sklady se vyprazdňovaly. Do továrny začaly proudit peníze a výroba se mohla rozběhnout.

Tomáš Baťa samozřejmě nemohl vyrábět se ztrátou. Proto dělníkům předložil pozoruhodný návrh: Aby udržel pracovní místa, sníží mzdu o 40%, na druhé straně jim zase dodá základní potřeby se čtyřicetiprocentní slevou. Baťovi už v té době patřil i místní velkostatek, takže mohl opatřit laciné potraviny. Na tomto opatření se se zaměstnanci skutečně dohodl. Současně ale začal dnem i nocí přemýšlet, jak zvýšit produktivitu, aby tento stav nemusel trvat dlouho. Tehdy začala vznikat myšlenka samosprávy dílen a další opatření, která z Bati udělala podnikatele světového formátu.


Čím Tomáš Baťa překonal krizi

Podívejme se ještě na některé faktory, které Tomáši Baťovi umožnily krizi zvládnout. V první řadě mu pomohly vlastní prodejny, které už od konce války předvídavě budoval. Umožnily bez prodlení realizovat snížení ceny a okamžitý prodej zlevněné obuvi.

Za druhé to byla odvaha přijít s tak radikálním nápadem. Byla jistě podpořena i Baťovým přesvědčením, že firma musí žít, ne živořit. Mnozí jeho kolegové továrny jednoduše zavřeli, dočasně i natrvalo. Pro Tomáše Baťu, který si prošel už dvěma krizemi, to nepřicházelo v úvahu.

Za třetí bylo radikální snížení ceny dobrým psychologickým faktorem. Jiné firmy sice také zlevňovaly, ale postupně. Jejich zákazníci tedy čekali, až cena klesne ještě více. U Bati věděly, že jde o poslední slovo, a tak se hrnuli do prodejen.

Za čtvrté to byl Baťův sociální cit. V souladu s jeho heslem, že závod jsou především lidé, nechtěl přijmout žádné rozhodnutí, které by poškodilo zaměstnance. Ředitel Vítkovických železáren se mu sice posmíval, že se svým slibem dodávat dělníkům laciné potraviny stal hokynářem, ale Tomáš Baťa se k tomu hokynaření hrdě přihlásil ( také v článku Z archivu newsletterů: Já jsem také hokynář).


Poučení pro podnikání s intuitivním marketingem

Baťův nápad s 50% snížením cen byl příkladem toho, co dnes nazýváme laterárním myšlením. Tedy nezvyklým myšlenkovým pochodem, hledajícím jiná řešení, než se automaticky nabízejí. Důležitým faktorem, možná tím nejdůležitějším, byl pocit odpovědnosti za zaměstnance. I v rozhovorech se současnými podnikateli jsem si povšiml, že ti, kteří mají tento pocit silně vyvinut, překonávají krize snáze a úspěšněji. Pokud nebojujete jen za sebe, jste více motivováni.

Pro Tomáše Baťu byla tato událost podnětem, aby zabránil jakýmkoliv dalším krizím, které by ho v budoucnu mohly potkat. Nespokojil se tedy s tím, že obnovil výrobu, ale začal hledat systém, který by z jeho podniku udělal pevnou hráz, odolávající bouřím. Jeho soustava řízení je moderní i dnes a má nám stále co říci. Škoda, že se to jen málokdy připomíná. Krize by tedy měla vždy být příležitostí pro budoucnost. Pokud se z ní poučíte a využijete ji ke svému prospěchu, stanete se odolnějšími a pevnějšími.

Můj extra tip Intuitivní podnikatelé se řídí Baťovou zásadou, že "nejde o to, poměrům rozumět - tu jde o to, je zmistrovat, zvládnout". Proto tam, kde se jiní vzdávají, překonávají poměry a jdou kupředu. A podporuje je v tom IM+ Strategie úspěchu.

 

Proč odebírat newslettery Intuitivního marketingu

 
Protože 99 % informací v nich jsou praktické inspirace a návody, jak dělat podnikání a marketing jinak, úspěšněji, a přitom šetřit náklady. Můžete je použít ještě ten den, kdy si je v newsletteru přečtete, a neztrácet čas.

Informace o nakládání s osobními daty zde