Princip tkaničky a váš úspěch

Tkaničkový efekt a váš úspěchVe svých kurzech dávám na začátku některému z účastníků na první pohled nesmyslný úkol: tlačit ke mně po stole obyčejnou tkaničku, používanou na zavazování bot. Samozřejmě, že je to úkol velmi těžký – tkanička se kroutí na všechny strany a vůbec klade všemožně odpor. Když ale za tuto tkaničku potáhnu, narovná se a lehce klouže na moji stranu stolu. Poučení je jednoduché – v mnoha případech si ušetříte spoustu práce, nebudete-li tlačit, ale táhnout.


Jak naplnit své cíle

Jednou z důležitých oblastí, na kterých si to můžeme ukázat, je právě stanovování a plnění cílů. Zde máte totiž vždy na výběr, budete-li okolnostmi tlačeni, nebo naopak budete v čele událostí. Co to v praxi znamená? Taženi událostmi jsou lidé, kteří se řídí pravidlem nutnosti. Podle nich je v životě oprávněné jen to, co je nutné. Je tedy nepřípustné chtít něco navíc. Takový postoj může být vyjádřen různě – od zastánců šetření všeho možného až po utrápené kancelářské „myši“, zdůrazňující při každé příležitosti, že oni přece musí uživit rodinu.

"Řídíte-li se svými přáními, dokážete se povznést nad nutnost."

Ne, nejsem přítelem žádného plýtvání a rozmařilosti, jak by možná mohlo někoho napadnout. Okázalé mrhání prostředky bez jakéhokoli cíle a užitku není ničím, co bychom měli obdivovat a chválit. Mám na mysli především lidi, kteří si nutnost postavili jako základní normu pro své cíle, své životní i pracovní směřování. Pokud je jim totiž nutnost impulsem, nezbývá jim nic jiného, než počkat, až tato nutnost nastane.

Příkladem mohou být lidé, kteří vás třeba rok co rok těsně před datem splatnosti daně z nemovitosti nebo jiného poplatku úpěnlivě žádají o půjčku, protože jim zase nějak „nevyšly peníze“.

Vy možná vidíte jen tento kousek jejich života, ale můžete se vsadit, že se jím probíjejí právě takto – čekají, až nutnost nastane, a jakmile pomine, přestanou se o ni zajímat. Motivem jakékoliv jejich činnosti je tedy tlak, stejně jako když se pokoušíte tlačit po stole onu zmíněnou tkaničku. Jejich život se skládá z marných opakovaných pokusů někam tu tkaničku dotlačit. V mezidobí si vždy ulehčeně oddechnou, že mají od tlačení na chvíli pokoj – aby je pak další nutnost donutila s povzdechem se do tkaničky znovu opřít.

Víte, že... Lidé jsou nejvíc nespokojení se svým životem v tzv. zralém věku, tedy kolem 45 let? Podle výzkumu university v Princetonu proto, že se začnou bát, že si své sny už nestihnou splnit. Je tedy lepší začít s tím co nejdříve.

Podívejme se na příklad Jana. Je zaměstnán u strojírenské firmy, na místě, kam kdysi po vyučení nastoupil jako obráběč. Chybí mu deset let do důchodu a s obavami sleduje, jak jsou staré stroje nahrazovány novými, řízenými počítači – na těch on pracovat neumí. „Co myslíš, jak dlouho mně to ještě může vydržet?“ ptá se každou chvíli. Na otázku, proč se nezajímá o zvládnutí práce na nových strojích, pokrčí rameny: „Ono mi to možná do důchodu vyjde“.

Jan už dokonce došel tak daleko, že ho k aktivitě nepovzbudí ani menší a přece jenom vzdálená hrozba propuštění. Návrh, že by se měl učit pracovat na nové technice ne proto, aby nepřišel o práci, ale aby si více vydělal, by asi považoval za čiré bláznovství. Zřejmě by se vás zeptal, proč by měl vydělávat více peněz, když mu to stačí a o nějaký malý růst mezd se postarají odbory ( přečtěte si i článek Blízká budoucnost: Budete buď bohatí, nebo chudí).


Přání a sny táhnou k úspěchu

Lidé, kteří tkaničku táhnou, vycházejí ze svých přání. Pokud se setkají se zástupci první skupiny, mohou v nich vzbudit zdání, že chtějí žít nad poměry. Zastánci „nutnosti“ jako hybné síly totiž nepochopí, proč by se měl někdo nad ni povznést a chtít dosáhnou více. Proč by si měl zvyšovat vzdělání, když už má dům a auto? Proč by měl dál vydělávat, když už má milion?

V době hlubokého socialismu podal jeden pracovník v elektrotechnickém podniku zlepšovací návrh, který ušetřil velké množství zlata na kontakty. Odměna, které mu v procentech úspory náležela, byla tak velká, že ji ani nedostal celou. Přesto ale na něj i na jeho manželku spolupracovníci při výplatě u pokladny vykřikovali, proč ještě vůbec dostávají výplatu. Byli přesvědčeni, že tak bohatí lidé by už měli pracovat zdarma!

Řídíte-li se tedy svými přáními, dokážete se povznést nad nutnost. Neměla by to být samozřejmě přání příliš sobecká, která by uškodila lidem kolem vás. Pokud si jednou za čas koupíte láhev dobrého vína, je to něco jiného, než když pravidelně každý měsíc propijete výplatu, ze které měla žít celá rodina. Váš cíl by tedy neměl být v podobě „zajištění rodiny“, protože to je cíl z nutnosti, ani „stanu se cestovatelem po Amazonce, ať si rodina dělá co chce“, protože to je cíl sobecký. Pokud se ale jako nezaměstnaní rozhodnete ne pro jisté místo číšníka, ale pro konkurz na post obchodního ředitele, jdete za svým přáním. Vyjde-li to, jistě uživíte rodinu stejně dobře jako číšník. A pokud neuspějete, vždy se ještě můžete stát tím číšníkem.

Víte, že... Třetina českých domácností se hádá o peníze? Nejčastěji proto, že muži nejsou schopni rodinu dostatečně zabezpečit, když je žena s dětmi doma na mateřské. Podle manželek se chovají nezodpovědně (uvádí to průzkum agentury Ipsos).

Chcete-li se tedy stát bohatými, nemůže to být z nutnosti. Máte-li obrovské dluhy a hledáte proto co nejlepší práci, patrně nebudete nijak šťastní ani po zaplacení všech těchto dluhů. Váš cíl, vaše nutnost zmizí a před vámi bude prázdno. Budete čekat, až se nějaké „musím“ zase objeví.

Pokud ale postavíte svůj cíl na svých přáních, čeká vás možná obtížná cesta, ale rozhodně se nebudete nudit a hledět na svoji práci s nenávistí. Potáhnete tkaničku svého života a půjdete kupředu tak rychle, že nutnost necháte daleko za sebou.  Můžete jít třeba s námi ve Škole milionářů


Pro váš úspěch

Nečekejte, až vás nutnost přitlačí. Pak obvykle nemáte na výběr a musíte se spokojit s horšími podmínkami a časovou tísní. Vytvářejte své vize a cíle, které vás potáhnou kupředu docela automaticky, takže si toho možná ani nevšimnete. Až když se ohlédnete, zjistíte, jakou cestu jste ušli.

 

Seznamte se s trojlístkem pro váš úspěch: