Jak odemknout staré postoje a dostat se na cestu k úspěchu

 

Postoje se nedají jen tak každý týden změnit. Jsou totiž proti ukvapeným změnám zajištěny. Nejdřív musíte vědět, jak je odemknout. Že je úspěch založen zejména na postojích, nikoliv na náhodě či štěstí, to už dnes ví téměř každý, kdo se o toto téma zajímá. Stejně tak máme jasno v tom, že chceme-li něco změnit, musíme staré, špatné vzorce myšlení a jednání nahradit novými. Ale jednoduché rady, které mnozí autoři knih o motivaci poskytují, bohužel obvykle nefungují.

 
Proč se vám nedaří změnit postoje

Naše postoje jsou obvykle zamčené emočním zámkem. A ten je potřeba odemknout. Pak se můžete naplno pustit do naplňování Strategie úspěchu intuitivního marketingu.

 
Neberou totiž v úvahu takzvaný "emoční zámek". Funguje podobně jako ten, který třeba chrání vaši "flešku" před smazáním obsahu. Dokud se vám ho nepodaří překonat, je marné lopotit se s přepisováním.

Na první pohled je to logické a jednoduché. V podvědomí máte uloženy mnohé špatné vzorce a ty je třeba nahradit novými, lepšími, zaměřenými na úspěch. Týká se to zejména oblasti vztahu k penězům a sebeprosazení. Obvykle se dozvíte, že změna probíhá ve dvou fázích: v první si uvědomíte vadné postoje, ve druhé je přepíšete novými. K tomuto účelu se používají běžné nástroje, jako je sugesce, vizualizace, promítání v hladině alfa a podobně. Tedy nic složitého. V podstatě by se takto měl "vylepšit" každý, kdo o to stojí. Přesto většina lidí žádných viditelných výsledků nedosáhne. Možná je to i váš případ. Intuitivní podnikatel samozřejmě hledá, co se s tím dá udělat.

"V podvědomí máte celou řadu postojů, které jsou zablokovány tak, aby je nebylo možno vymazat nebo přepsat."


Úsilí nepomůže

Jak už to tak bývá, autoři zmíněných prostých návodů vidí vinu ve vás. Nemáte prý žádnou silnou motivaci, chuť si měsíc nebo půl roku opakovat neustále to samé, jste pohodlní. Neříkám, že na tom nemůže něco být. Vytrvalost je opravdu slabou stránkou mnoha lidí a bez ní žádného pokroku nedosáhnete. Ale to se týká až závěrečné fáze "přeprogramování". Pokud však do ní vstoupíte nepřipraveni, můžete se snažit sebevíce a třeba rok si opakovat stále dokola, čeho chcete dosáhnout, nezmění se vůbec nic ( o vytrvalosti také v článku Co se můžete naučit od Donalda Trumpa (a nemusíte ho mít rádi)).

Jistě se vám už někdy stalo, že váš počítač odmítl smazat nějaký soubor a upozornil vás, že je chráněn a nelze ho odstranit. Také v podvědomí máte celou řadu postojů, které jsou zablokovány tak, aby je nebylo možno vymazat nebo přepsat. Chrání je emoční zámek.

Abychom pochopili, jak taková - v mnoha případech nevítaná - ochrana vzniká, musíme se nejdříve podívat do dětství, kdy se vytvářejí základní postoje a vzorce chování. Kdo vám tyto zásady vštěpoval? Zejména rodiče, další příbuzní a rodinní přátelé, učitelé. Buď jste jim věřili a měli je za vzor, nebo na vás používali metodu cukru a biče, zejména ve škole: za žádoucí chování odměňovali, za nežádoucí trestali.


Jak vznikají emoční zámky

Většinou však máte své rodiče či další příbuzné rádi a vážíte si jich. I když si tedy uvědomíte, že něco (nebo i většina) z toho, co vám předali, vás sráží k zemi, považujete odmítnutí těchto postojů za výraz neúcty a nevděčnosti. A protože láska je velmi hluboká emoce, brání vám cokoliv změnit. Podvědomě cítíte, že je lepší být sice neúspěšným, ale zato poslušným dítětem, dělajícím rodičům radost.Třebaže už žijete svůj život a mělo by záležet jen na vás, jak s ním naložíte.

Chcete-li se dostat dál, musíte tedy nejdříve najít klíč k emočnímu zámku. Ten klíč se jmenuje odpuštění. Při odhalování špatných postojů a jejich původu totiž nutně musíte dojít k dilematu: buď je odvrhnete a tím obviníte rodiče a blízké, že vám ublížili, nebo couvnete před takovým nevděkem a nic se nezmění. Ani jedna z těchto možností nezní příliš lákavě. Jak z toho ven?

Co uděláte, když vám někdo daruje například obrovskou stojací lampu, která se nikam nehodí a všude překáží? Zřejmě se jí zbavíte, ale vaše city a vděčnost k dárci tím jistě nijak neutrpí. Podobné je to i s postoji, které vám předali vaši blízcí. Dělali to s přesvědčením, že vám dávají to nejlepší, co mohou. Dar je ale váš a můžete si s ním dělat, co chcete. Třeba se ho zbavit, nehodí-li se.


Jak se zbavit zátěže z minulosti podle intuitivního marketingu

Nejdříve si tedy ujasněte, že rodiče vám tyto vzorce dali z lásky. Učitelé proto, že z vás chtěli vychovat užitečné lidi. Výjimky jen potvrzují pravidlo. Buďte jim tedy vděčni ne za to, co jste dostali, ale za onen cit a dobrou vůli, které projevili. Odpusťte jim, že se netrefili a že se některé dary ukázaly jako neužitečné. Tak to zkrátka v životě chodí. Daru se tedy můžete zbavit, aniž by se cokoliv změnilo na vaší lásce, úctě a vděčnosti.

To všechno se však musí odehrát jen ve vaší mysli. Nechoďte za rodiči a učiteli, abyste jim řekli, že si jich sice vážíte, ale jimi vštípené vzorce vás div nepřivedly na mizinu a proto se jich chcete co nejdříve zbavit. Pravděpodobně by to vnímali jako čirý nevděk, přes všechna vaše ujišťování, že je nemáte o nic méně rádi. Nechte si všechno pěkně pro sebe. Pokud se vám bude dařit lépe, možná to budou chápat i jako svoji zásluhu, ale co na tom? Dávat dárky je přece příjemné.

Než se tedy pustíte do přepisování špatných postojů, ujistěte se, že máte tento problém vyřešený. Že jste na jedné straně připraveni vzdát se starých vzorců, ale že na druhé straně tento akt nemá žádný vliv na váš vztah k lidem, kteří vám je předali. Jednoduše řečeno, neměli byste cítit žádné výčitky svědomí. Máte-li stále ještě nepříjemné pocity, nepodařilo se vám zatím emoční zámek odemknout. Zato když jste připraveni se těchto darů s lehkým srdcem vzdát a vaše city k dárcům jsou ještě lepší než kdy dříve, prošli jste správně celým procesem a můžete se pustit do nového programování.

Buďte vítězem!Málokdy si uvědomujeme, že jsme z velké části "produktem" svých rodičů, učitelů a přátel. Často se zcela nevědomky chováme tak, jak se to líbilo jim. Přejídáme se, myslíme na sebe až na posledním místě, prohlašujeme, že peníze jsou kořenem všeho zla. Odemkněte tedy špatné postoje a vydejte se na cestu úspěchu:

 

Proč si vyžádat informace, jak začít úspěšně žít

 
Protože získáte zcela konkrétní a praxí ověřený návod, jak spolehlivě obrátit kormidlo svého života na cestu spokojenosti, bohatství a pomoci druhým:

Informace o nakládání s osobními daty zde