Jak příběhy proměnit ve skutečnost a změnit tak svůj život

 

Žijete příběh, který podvědomě chcete žít. V pozitivním i negativním smyslu. Podívejte se, jak si ho nastavit, aby byl o úspěchu. Zastánci přísně racionálního přístup v tom mají jasno: smysly spolu s rozumem nám předkládají objektivní informace o reálném světě a pozorovaná skutečnost má tak podobu vědeckého protokolu. Mozek však - naštěstí - pracuje jinak.

 
Síla příběhů - 1

Realitu vidíte takovou, jakou ji vidět chcete. Jestli se vám nelíbí, je třeba změnit postoje. Tak to dělají úspěšní intuitivní podnikatelé.

 
Vytváří příběhy, které spíše vypovídají o nás, než o realitě kolem. A právě proto je role příběhů nezastupitelná. Kdyby měla naše mysl poctivě shromažďovat a zpracovávat informaci za informací, tak jak to třeba dělá počítač, byl by výsledek zřejmě pravdivější a objektivnější, ale my bychom se ho nemuseli dožít.

Desetina vteřiny je někdy hranicí mezi životem a smrtí. A co teprve dlouhé minuty! Taková práce s informaci je tedy nejen nemotorná a zdlouhavá, ale i nebezpečná.

"Realitu nevidíme tak docela přesně jaká je, ale jak ji vidět chceme."


Mozek používá zkratky

Mozku proto nezbývá, než šetřit časem a využívat zkratky. Zpracovává tedy jen základní informace a hledá pro ně následně v paměti analogie. Pokud zjistí, že něco podobného jsme už v minulosti zažili, použije tento zážitek jako stavební kámen pro vyjádření právě probíhajícího děje.

Odborníky dříve zaráželo, jak často se svědectví lidí, kteří vypovídali o jedné a téže události, navzájem lišila. Kostra příběhu sice vždy zůstala stejná, ale o detailech se to samé říci nedalo. Přitom každý ze svědků trval na tom, že mluví čistou pravdu a byl nesmírně dotčen podezřením, že si něco vymyslel. Jak je to možné?

Vysvětlení spočívá v právě popsaném fungování naší mysli. Můžeme si ho představit jako budování plotu. Sloupky jsou základní informace, dávající stavbě tvar a směr. Jejich umístění nemůže být náhodné, protože náš pozemek má pevně dané hranice, zanesené v katastrálních mapách. Ale prostor mezi nimi vyplňujeme podle svých představ a vkusu. U jednoho to může být drátěné pletivo, u jiného dřevěné plaňky.


Zásada intuitivního marketingu: Realita je taková, jakou ji chceme vidět

Z uvedeného ovšem vyplývá, že realitu nevidíme tak docela přesně jaká je, ale jak ji vidět chceme. I když je toto přání spíše podvědomé a málokdy jsme si ho vědomi, rozhoduje o našem postavení ve světě. Lidé, kteří pevně věří, že jim smysly ve spojení s mozkem předávají stoprocentně správné informace, obvykle toto tvrzení zesměšňují a ptají se, jestli si tedy takto mohou "přičarovat" dům či nové auto. Odpověď kupodivu zní, že v podstatě ano. Jen nelze očekávat, že toho dosáhnou teď hned nějakým zaklínadlem ( další inspiraci najdete v e-booku Výtah k úspěchu).

Borek a Tomáš jsou dva podnikatelé. Jeden si stěžuje na neochotné a arogantní úředníky finančního úřadu, druhý má pocit, že se setkává se slušnými a ochotnými lidmi. Přitom oba dva jednají se stejnými pracovníky.

Ostatně jistota v "racionální" fungování mozku je neodůvodněná. Jeden příklad za všechny: Každý z nás jistě zpozoroval, že Měsíc nad obzorem se jeví jako mnohem větší, než když se nachází v nadhlavníku. Čím je to způsobeno? Vědci se o příčině přou a zatím jen vědí, že nejde o optický klam. Došli tedy k názoru, že mozek z nějakého nám neznámého důvodu obraz tohoto nebeského tělesa nad obzorem zvětšuje. Proč to však dělá, to je záhadou. V každém případě je to však důkazem, že se v tom na svoji mysl nemůžeme stoprocentně spolehnout.

Dá se tedy říci, že na základě příběhů z naší minulosti vytváříme příběhy nové. Lidé pak mají často pocit že jim život přitaká, dává za pravdu. To může mít ovšem dopady jak pozitivní, tak negativní. Záleží především na tom, co jsme prožili a jak to na nás zapůsobilo ( viz také článek Příběhy prodávají).

Pavlovo první podnikání zkrachovalo. Když se pustil do dalšího podniku, myslel si, že má dostatek zkušeností, aby tentokrát uspěl. Ale po dobrém začátku se vše vrátilo do starých kolejí a začal hrozit další bankrot. "Jednal jsem s dodavateli a přitom jsem si v duchu říkal, že by se mi měli raději vyhnout, aby nepřišli o peníze. A oni to samozřejmě nějak vycítili," vzpomíná na tu dobu.

Negativní příběhy z minulosti tedy negativně formují naše dnešní příběhy. Naštěstí to platí i naopak - za pomocí pozitivních příběhů jsme schopni pozitivně měnit současnost. Než si řekneme jak, podívejme se nejdříve na roli, kterou příběhy v našem životě hrají.


Na začátku je vždy myšlenka

Víme, že na začátku jakéhokoliv činu je vždy myšlenka. Nestane se nám, že by naše tělo z ničeho nic najednou zamířilo k lednici nebo začalo okopávat záhon s mrkví. Nejdříve mu tedy musíme dát v duchu pokyn. Navíc nejde o nějaký záblesk mysli, ale o celý příběh. Představte si například, že se rozhodnete uklidit nepořádek v knihovně. Dříve, než se vůbec zvednete ze židle, proběhne před vaším vnitřním zrakem celý tento děj od začátku až do konce. Vidíte, jak z polic vyndáváte knihy, jak je třídíte a nakonec také spatříte výsledek svého úsilí. A to jste ještě nezačali.
 

 
Příběh je tedy nesmírně důležitý. Ačkoliv to na první pohled může vypadat jako bohapusté přehánění, je základem našeho života. Podíváte-li se pozorně kolem sebe, zjistíte, že váš život je příběhy doslova protkán. Televizní zprávy nejsou ničím jiným, než krátkými příběhy. Stejně tak romány. Pozorní objeví příběhy v obrazech i sochách. A domovní "drbny" si na rozích vyměňují - nu ano, zase příběhy. Je tedy načase začít příběhům věnovat odpovídající pozornost. Zejména tam, kde chceme s jejich pomocí něco změnit, něčeho dosáhnout a stát se úspěšnými.

Asi vás teď napadne otázka, co můžeme vlastně ovlivnit, když minulost už změnit nelze a přitom nám zasahuje (často negativně) do přítomnosti. Naštěstí zde cesta je. Naše podvědomí, které má tuto činnost na starosti, totiž nerozeznává mezi realitou a fikcí. Obrazně řečeno, na plno prožitý film o vraždícím žralokovi je pro něj stejně pravdivý jako zážitek, který se nám skutečně stal. "Zásobárnu situací" tedy můžeme naplnit fiktivními pozitivními příběhy a získat tak početní převahu nad negativními zkušenostmi, nebo je i zcela vytěsnit.

Má to však jako obvykle háček. Nemohou to být libovolné příběhy a musí splňovat některé požadavky. Všechny návody zabývající se úspěšností například uvádějí, že cíle musejí být konkrétní, časově vymezené a reálné. Můžeme se tedy na tyto požadavky podívat z pohledu příběhů - mají zde opodstatnění?


Příběh musí být konkrétní

Na nekonkrétních přáních příběh vystavit nelze. Jsou totiž příliš obecné a mlhavé. "Chci být bohatý" se dá těžko převést na nějaký srozumitelný příběh. Je tedy logické, že nejdříve musíme vědět, co vlastně chceme. Bohatství může vypadat různě, pro někoho představuje pár milionů, jiný by takovou částku považoval za chudobu. A to ani nemluvím o bohatství nehmotném, třeba v podobě zážitků, vědomostí nebo dobrých činů.

Příběh je samozřejmě pevně zasazen v čase. Snad kromě "Nekonečného příběhu" má každý svůj začátek a konec. I požadavek na časové určení má tedy své opodstatnění. Je to důležité také z toho důvodu, že pro naše účely je třeba se zaměřit na výsledek, nikoliv bloudit v ději. Proto nejsou ani tak důležité detaily, jako cíl, k němuž chceme dojít. Detaily totiž mohou nabourat scénář a způsobit tak, že se příběh zastaví ( viz i článek Co udělat pro to, aby vaše podnikání prosperovalo?).

Alice toužila po místě ředitelky střední školy, které se mělo za dva roky uvolnit. Začala si tedy vytvářet příběh o svém úspěchu ve výběrovém řízení. Bohužel se zastavila hned na počátku, když se snažila do detailu řešit, co by měla napsat do projektu. Přitom věděla, že zabývat se podrobnostmi zatím nemá cenu. Nedokázala se ovšem pohnout dále, protože se domnívala, že dokud problém nevyřeší, nemá cenu se zabývat výsledkem. "Měla jsem pocit, že by to bylo nezodpovědné," vysvětlovala.

Představte si ovšem, že by byl projekt letu na Mars, který se zřejmě neuskuteční před rokem 2030, už nyní zamítnut, protože zatím nejsou vyřešeny všechny záležitosti vlivu tak dlouhého letu na psychiku posádky. Není snad dost času zabývat se tím "za pochodu"?


Kam směřuje váš příběh?

Přemýšlejte tedy o tom, kam se chcete dostat, ne jak to dopodrobna uděláte. Váš příběh nemusí být ságou, mapující celý váš život od narození až po dojemný pohřební obřad. Může zahrnovat i jen kratičký okamžik z této dlouhé cesty. Jestliže například toužíte po velkém a pohodlném domě, přeneste se v příběhu do okamžiku, kdy vám jej stavitel nebo zástupce realitní kanceláře předává a vy postupně procházíte všemi pokoji, dotýkáte se nábytku, napouštíte vodu do vany a smáčíte špičku bosé nohy v bazénu.
Ale protože příběh má smysl jen tehdy, je-li zasazen v čase, nezapomeňte do něj zakomponovat pohled na kalendář s výrazným datem.

Patrikovým největším přáním bylo zbavit se dluhů. Protože si pod tím těžko představit něco hmatatelného, vytvořil si příběh, v němž mu hezká dívka předává certifikát s nápisem 0,- a gratuluje mu k potvrzení, že k danému dni nemá žádný dluh.

Nebečte se stádem! Zatímco neúspěšní lidé považují snění a vytváření příběhů za ztrátu času, intuitivní podnikatelé vědí, o jak mocný nástroj se jedná. A podle toho se mu také věnují. Já jsem například udělal zkušenost, že když si nějakou náročnou práci, třeba opravu nějakého přístroje, dopředu do detailu představuji, v realitě mi pak jde snadno. A to platí i ve velkém, včetně životních úspěchů. Cítíte zklamání, že ještě nemáte úspěch podle svých představ? Asi proto, že dosud nepodnikáte jinak Ukážu vám, jak:
Dělejte podnikání jinak, s intuitivním marketingem

 

Proč odebírat newslettery Intuitivního marketingu

 
Protože 99 % informací v nich jsou praktické inspirace a návody, jak dělat podnikání a marketing jinak, úspěšněji, a přitom šetřit náklady. Můžete je použít ještě ten den, kdy si je v newsletteru přečtete, a neztrácet čas.

Informace o nakládání s osobními daty zde