Znáte Dunning-Krugerův efekt? Možná je příčinou vašich neúspěchů

 

Hlupáci jsou příliš sebevědomí a inteligentní lidé si naopak nevěří. Posilte svoji sebedůvěru. Kdysi jsem diskutoval s jedním člověkem, který nemohl najít práci. Stěžoval si, že má dva červené diplomy z amerických univerzit a přesto o pořádné zaměstnání nezavadí. Hlavní problém byl samozřejmě v tom, že práci ve skutečnosti nehledal. Čekal, až k němu sama přijde. Stejně si ale nemůžeme nevšimnout, jak mnoho vzdělaných a kompetentních lidí nemá úspěch. A naopak, hodně z těch, kteří mnoho neumějí a neznají, bez problému stoupá k výšinám a vydělává spoustu peněz.

 
Znáte Dunning-Krugerův efekt?
 
S teorií, že jedni věří svému úspěchu a druzí ne, asi nevystačíme, protože věřící i nevěřící jsou tam i tam.

Vysvětlením může být Dunning-Krugerův efekt. Říká, že lidé s malými schopnostmi či kompetencemi mají ve zvyku své výsledky přeceňovat a lidé s velkými schopnostmi a vzděláním se zase podceňují. Často totiž se Sokratem říkají: „Vím, že nic nevím“.

"Lidé s velkými schopnostmi a vzděláním se podceňují."


Intuitivní podnikatelé si se svými předpoklady nelámou hlavu

Málo schopný má tedy paradoxně lepší vyhlídky na úspěch, protože si se svými kompetencemi neláme hlavu. Je zkrátka dobrý. Schopnější s uplatněním svých znalostí a dovedností otálejí, jelikož mají pocit, že ještě nemají dostatečnou úroveň. Výsledkem pak je, že třeba na internetu se setkáte spíš s těmi prvními a skutečně důležité informace od lidí, kteří vědí, můžete snadno přehlédnout ( nepřehlédněte e-book Úspěšný týden)


Nebezpečný Dunning-Krugerův efekt

Dunning-Krugerův efekt je ovšem nebezpečný i pro lidi s nízkými schopnostmi. Pokud nemají dostatek kritičnosti, mohou se snadno zesměšnit, jak to ukazuje třeba i toto video:

Můj extra tip Intuitivní podnikatelé jsou si vědomi, že nikdy nebudou vědět dost. Je proto zbytečné čekat. Vykročte teď hned a učte se za pochodu. Sebekritický postoj využijte k tomu, abyste stáli nohama na zemi, ale ne aby vás k té zemi srážel. Dodejte si sebevědomí a přihlaste se do 90tidenní výzvy v rámci IM+ Strategie úspěchu.

 

Proč odebírat newslettery Intuitivního marketingu

 
Protože 99 % informací v nich jsou praktické inspirace a návody, jak dělat podnikání a marketing jinak, úspěšněji, a přitom šetřit náklady. Můžete je použít ještě ten den, kdy si je v newsletteru přečtete, a neztrácet čas.

Informace o nakládání s osobními daty zde