Řízení změn

 

Je lépe měnit to, co dnes ještě funguje, než provádět změny ve chvíli, kdy už nefunguje nic. Na rozdíl od radikálního reengineeringu přichází proto autor s ideou neustálého proměňování firem - metamorphingem.

 
Kniha Řízení změn od Miloše Tomana
 
Provází čtenáře všemi etapami, které jsou pro jeho zavedení ve firmě zapotřebí - počínaje uvědoměním si tržní pozice, stanovením vize a podnikatelské strategie, přes změny ve vedení a myšlení lidí, až po konkrétní úkoly, které je třeba udělat dnes, v tomto týdnu a do konce měsíce. Každý krok ilustruje příklady z konkrétní firemní praxe

V této době už nelze spoléhat na to, že jednou za dvacet či padesát let uskutečníme radikální změnu ve stylu reengineeringu a tím udržíme prosperitu i ve firmě, která usnula na vavřínech. Autor proto přichází s novou koncepcí, založené na neustálé proměně. Metamorphing není revolucí, ale každodenním nastavováním optimálních parametrů, je součástí všedního pracovního dne a všedního života firmy.

Stejně jako radikální převraty, i metamorphing staví na síle vizí a odhodlání lidí, kteří je zhmotní v podnikatelský úspěch. První část knihy se tedy nejdříve zabývá poznáním potřeby změn a odpovědí na tři otázky: Kdo jsme, čím chceme být a jak toho chceme dosáhnout. Provádí čtenáře od uvědomění si vlastní pozice přes vytvoření vize až ke stanovení podnikatelská strategie.

Změny si samozřejmě nelze představit bez lidí. Autor ukazuje, že v procesu změn získává mnohem větší váhu firemní atmosféra a že k jejímu budování poslouží daleko lépe - na rozdíl od běžně zažité praxe - subjektivní způsoby řízení. Do popředí tedy vystupuje vůdcovská role manažera, zatímco funkce řídící je delegována směrem dolů. Důležitým prvkem se stává všudypřítomné využití výpočetní techniky a automatizace rutinních prací, které osvobozují a uvolňují tvůrčí potenciál pracovníků.

Ve druhé části knihy pak čtenář najde praktický návod, jak zavádět metamorphing krok za krokem. Počínaje metodami a organizačními opatřeními a konče pokyny, co udělat dnes, v tomto týdnu a do konce měsíce.

Příklady řešení, vycházející ze skutečných problémů firem, přiblíží čtenáři nejen význam změn, ale také konkrétní přínosy obratu v myšlení a přístupu k firemním problémům.

Kniha není jen návodem, jak nastavit firmu, aby se dokázala každodenně přizpůsobovat novým podmínkám, ale také inspirací pro přemýšlení a hledání nových cest. Autor si je vědom, že prosazuje-li neustálé změny a proměňování, nemůže na druhé straně nabízet konečná řešení a podávat jednou provždy uzavřené návody. Vybízí proto čtenáře, aby se sami - s využitím svých tvůrčích schopnosti - vydávali hledat nové cesty, nové strategie a nová řešení.


Řekli o knize:

Metamorphing znamená nový přístup ke změnám v myšlení lidí a pracovním procesům. Kniha boří manažerská pravidla o udržování a fungování zažitých standardů. Knihu jsem přečetl jedním dechem, protože jsem ani dýchat nemohl. (Jiří Prošek, národní klientské centrum, UPC)

 

Proč odebírat newslettery Intuitivního marketingu

 
Protože 99 % informací v nich jsou praktické inspirace a návody, jak dělat podnikání a marketing jinak, úspěšněji, a přitom šetřit náklady. Můžete je použít ještě ten den, kdy si je v newsletteru přečtete, a neztrácet čas.

Informace o nakládání s osobními daty zde